KANCELARIA GARRIGUES ZATRUDNI APLIKANTA LUB RADCĘ PRAWNEGO/ADWOKATA

Trwa rekrutacja na stanowisko Współpracownika (Associate) oraz Młodszego Współpracownika (Junior Associate) do warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii GARRIGUES. Poszukujemy młodych, energicznych i entuzjastycznie nastawionych osób pragnących kontynuować swoją karierę w jednej z wiodących europejskich kancelarii oraz zdobywać doświadczenie przy obsłudze międzynarodowych podmiotów i korporacji przy urozmaiconych transakcjach.

1.           Wymagania:

  • Minimum pierwszy rok odpowiedniej aplikacji zawodowej (Młodszy Współpracownik) lub uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub adwokata (Współpracownik);
  • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy w kancelarii przy obsłudze podmiotów gospodarczych w obrocie międzynarodowym (preferowane), lub równorzędne przy pracy w charakterze prawnika wewnętrznego;
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
  • Umiejętność współpracy w grupie i pracy pod presją;
  • Wola pogłębiania wiedzy z różnych obszarów prawa i samodzielność w realizacji wyznaczonych zadań.

2.           Oferujemy:

  • Możliwość zdobywania doświadczenia w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju ograniczone wyłącznie potencjałem współpracownika;
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych;
  • Możliwość uczestniczenia w kursach językowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres poczty elektronicznej: warszawa@garrigues.com

WAŻNE

Do przesyłanych dokumentów prosimy dopisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru. Aplikacje nie zawierające takiej klauzuli nie będą rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („Garrigues Polska”) oraz przez J&A Garrigues, S.L.P. z siedzibą w Madrycie, c/Hermosilla 3, 28001 Madryt („Garrigues”), w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Garrigues Polska procesu rekrutacji. Powyższa zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez Garrigues Polska oraz Garrigues obejmuje również ich przetwarzanie dla celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Garrigues Polska w przyszłości.

 

Przyjmuję do wiadomości, że (i) administratorami moich danych osobowych są Garrrigues Polska oraz Garrigues, a dane te przetwarzane będą przez Garrigues Polska oraz Garrigues dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji, (ii) mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, oraz (iii) że przekazanie Garrigues Polska moich danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Udostępnij na: