Kancelaria Dąbrowska Poręcki Ignatjew sp.j. nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem- prawo gospodarcze

Kancelaria Dąbrowska Poręcki Ignatjew sp.j. (DPI) z siedzibą w Warszawie podejmie współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim II lub III roku.

Zakres czynności:

 • wykonywanie analiz prawnych – przepisy, orzecznictwo itp.,
 • sporządzanie projektów informacji prawnych, opinii, memorandów,
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów z szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa handlowego,
 • czynności z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych lub karnych, w tym sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia.

 Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, jak również aktów prawnych z szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa handlowego,
 • doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych,
 • doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentacji przed Sądem,
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu w godzinach pracy DPI,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialności,
 • samodzielność,
 • sumienność i terminowość,
 • znajomość MS Office oraz programów prawniczych,

DPI oferuje:

 • stałą współpracę na podstawie umowy zlecenia lub współpracy, w wymiarze 5 dni w tygodniu (ok. 40 godzin tygodniowo),
 • praca w zespole doświadczonych prawników,
 • ciekawe wyzwania zawodowe, w tym możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie dostosowane do stanowiska, posiadanego doświadczenia i umiejętności.

Zainteresowani winni przesłać CV wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@kdpi.pl z dopiskiem „aplikant rekrutacja”, w terminie do dnia 15.03.2021 r.

Wraz z aplikacją należy przesłać klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z rekrutacją prowadzoną przez kancelarię Dąbrowska Poręcki Ignatjew sp.j. (Al. Jerozolimskie 55 lok. 8, 00-697 Warszawa) na stanowisko aplikanta/prawnika. Mam wiedzę, że podanie przeze mnie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia mojej kandydatury w procesie rekrutacji oraz że zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta”

Udostępnij na: