Kancelaria Chabowska Chmielewski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w centrum Warszawy poszukuje aplikantów radcowskich.

Kancelaria Chabowska Chmielewski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska („Kancelaria”) prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, jak również kompleksową obsługę prawną inwestycji kapitałowych oraz akwizycji spółek, zarówno dla  inwestorów finansowych (aniołów biznesu, funduszy venture capitalprivate equity), jak i inwestorów branżowych. Kancelaria doradza klientom zarówno na etapie dokonania inwestycji, nabycia udziałów lub akcji spółki, jak i w etapie wyjścia z inwestycji, sprzedaży udziałów akcji. Doradzamy także spółkom w transakcjach polegających na pozyskaniu inwestora.

 

Poszukujemy kandydatów:

 

 

 • z doskonałą znajomością prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa gospodarczego oraz prawa rzeczowego;
 • biegłą znajomością języka angielskiego, w tym znajomością języka prawniczego;
 • z co najmniej pół rocznym doświadczeniem w kancelarii prawnej w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, procesów due diligence, jak również znajomość prawa nieruchomości, prawa własności intelektualnej oraz postępowania cywilnego.

 

Od  kandydatów oczekujemy:

 

 

 • zaangażowania, odpowiedzialności za powierzone zadania, analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy  oraz umiejętności samodzielnego konstruowania umów oraz opinii prawnych.

 

Oferujemy:

 

 

 • Pracę nad ciekawymi różnorodnymi projektami;
 • Współpracę z doświadczonymi prawnikami;
 • Możliwość rozwoju oraz stałej współpracy.

 

CV wraz z krótkim listem motywacyjnym należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: office@cclegal.pl.

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, informujemy, że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Kancelaria Chabowska Chmielewski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, adres biura ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, office@cclegal.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w powyższym ogłoszeniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia).
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub obsługą księgowo-kadrową Administratora. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończeniu procesu rekrutacji, nie dłużej niż  przez okres 3 miesięcy od daty ich wpływu do Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji.
 6. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Udostępnij na: