Kancelaria BMME Radcowie Prawni zatrudni aplikanta posiadającego doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych (RODO)

Kancelaria BMME Radcowie Prawni specjalizująca się w prawie gospodarczym oraz prawie ochrony danych osobowych zatrudni aplikanta posiadającego doświadczenie w zakresie RODO.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 

 • status aplikanta aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • umiejętności sporządzania projektów pism procesowych;
 • znajomości podstawowych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego;
 • doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO w przedsiębiorstwach;
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji;
 • dobrej organizacji pracy, dokładności i systematyczności;
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

 

Do obowiązków będzie należało:

 

 

 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych, w tym RODO;
 • sporządzanie i ocena umów oraz dokumentów wewnętrznych;
 • sporządzanie projektów pism procesowych oraz projektów opinii prawnych;
 • obsługa prawna transakcji;
 • zastępstwo procesowe;
 • kontakty z klientami Kancelarii.

 

Kandydatom oferujemy:

 

 

 • komfortowe warunki pracy w nowej siedzibie Kancelarii;
 • pracę w profesjonalnym, młodym zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres: rekrutacja@bmme.pl.

 

Klauzula informacyjna

 

BMME Radcowie Prawni Majkowski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostaszewska 4, 01-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410710, numer NIP: 5252526922, będąca Administratorem Danych informuje, iż dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) albo podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania tj. do zakończenia procesu rekrutacji, a przypadku kandydatów którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych dla celów przyszłych rekrutacji – do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Kancelarii BMME Radcowie Prawni.

 

Udostępnij na: