Kancelaria Baker McKenzie oferuje płatny staż w dziale Competition

Kandydaci ubiegający się o staż powinni wykazać:

 

 • znajomość prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa konkurencji,
 • inicjatywę oraz umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • zdolność analizowania problemów i szukania własnych rozwiązań,
 • odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobrą, praktyczną znajomość Legal English,
 • gotowość do podjęcia współpracy od zaraz

 

Oferujemy:

 

 • płatny staż w dziale prawnym Competition z możliwością nawiązania stałej współpracy,
 • udział w ciekawych projektach,
 • udział w szkoleniach,
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy.

 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: recruitment.warsaw@bakermckenzie.com, dopisując w tytule wiadomości: Staż w Competition.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. ____________________________________________________________

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów

 

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym będzie Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. k. („Kancelaria”) z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Podanie informacji takich (i) imię i nazwisko; (ii) data urodzenia; (iii) dane kontaktowe; (iv) przebieg wykształcenia; (v) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Państwa kandydatury na wybrane stanowisko pracy. Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe wskazane powyżej w celu prowadzenia rekrutacji pracowników, na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt (b) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych  2016/679 w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy. Kancelaria nie przekazuje danych podmiotom trzecim. Państwa dane będą przechowywane do końca procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Danych osobowych przez Kancelarię.

 

W celu wykonania tych praw oraz w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z nami na adres email: recruitment.warsaw@bakermckenzie.com

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię proszę o umieszczenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię w okresie najbliższych 12 miesięcy. Zgodę udzielą w ten sposób będą Państwo mogli wycofać w każdej chwili, wysyłając wiadomość email na ww. adres.

 

 

Udostępnij na: