Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz Sp.p. w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI.

Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz Sp.p. w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI.

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawnej i podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Świadczone przez nas usługi obejmują bieżące doradztwo prawne, jak również reprezentowanie w toku postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych.

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

 1. bieżąca obsługa spółek w zakresie przede wszystkim prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego
 2. sporządzenie pism, opinii prawnych, wyjaśnień dla Klientów kancelarii, bieżące konsultacje
 3. przygotowywania i opiniowanie umów, udział w negocjacjach handlowych
 4. sporządzanie pism procesowych,
 5. samodzielne prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych
 6. zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi, sądami administracyjnym i organami,
 7. wsparcie radcy prawnego

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 

 1. minimum rocznego doświadczenia w pracy w kancelarii,
 2. samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 3. dobrej organizacji pracy i skrupulatności
 4. chęci nauki i pogłębiania wiedzy,
 5. otwartości i kreatywności.

 

 

 

Kandydatom oferujemy:

 

 

 1. pracę w przyjaznej atmosferze,
 2. stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia (możliwość zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub kontrakt)
 3. możliwość nauki w zakresie prawa podatkowego od podstaw.

 

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) na adres: kariera@a-rt.pl

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów jest A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz Sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 24a lok. 83. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Każdy z kandydatów prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Podanie danych określonych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie przez kandydata dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, iż po zakończeniu procesu rekrutacji, dane osobowe kandydatów zostaną usunięte.

 

 

 

Udostępnij na: