Kancelaria Adwokata Adama Jasińskiego w Warszawie poszukuje aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej

Poszukujemy aplikanta radcowskiego I lub II roku do współpracy w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.

 

Oferujemy:

 

– umowę o współpracę,

 

– płatny urlop naukowy przed egzaminem zawodowym,

 

– możliwość szerokiego rozwoju zawodowego poprzez pracę nad różnorodnymi sprawami z szerokiego spektrum gałęzi prawa,

 

– wdrożenie w metodykę prowadzenia kancelarii, pracy z klientem,

 

– możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem i naukę samodzielnego wykonywania zawodu,

 

– realizację merytorycznych zleceń, bez obowiązku wykonywania obsługi sekretarskiej i asystenckiej,

 

– możliwość dogodnego dla aplikanta ustalenia godzin pracy, uwzględniających udział w zajęciach na aplikacji,

 

– umożliwienie udziału w praktykach sądowych w wymaganym wymiarze.

 

Wymagania:

 

– status aplikanta radcowskiego I lub II roku (proszę podać który rok aplikacji),

 

– co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej,

 

– biegłość w wyrażaniu się w mowie i piśmie,

 

– biegła obsługi komputera i prawniczych baz danych,

 

– komunikatywność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę na rzecz klienta.

 

Proszę o wskazanie w treści wiadomości oczekiwanego wynagrodzenia za świadczenie usług w wymiarze czasu pracy preferowanym przez aplikanta (pełnym lub częściowym – ze wskazaniem jaki jest to wymiar częściowy).

 

Zapraszamy do przesyłania CV na adres: a.kolenda@mkpartner.com.pl

 

Prosimy o wskazanie w wiadomości e-mail zgody dotyczącej danych osobowych w następującym zakresie:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką – Adam Jasiński w zakresie rekrutacji na stanowisko Aplikant radcowski.

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

Przyjmuję do wiadomości że Administratorem danych będzie Kancelaria Adwokacka – Adam Jasiński.

 

Wyrażam zgodę na przekazanie lub udostępnienie moich danych pracownikom i współpracownikom Kancelarii Adwokackiej – Adam Jasiński w celach związanych z procesem rekrutacji, w szczególności w celu oceny kompetencji kandydata, kontaktu z kandydatem, umówienia spotkania z kandydatem.

 

Adresem do kontaktu w sprawach przetwarzania danych można kontaktować się z administratorem danych na adres korespondencyjny Kancelarii Adwokackiej – Adam Jasiński.

 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy lub do dnia wycofania zgody na ich przechowywanie.

Udostępnij na: