Kancelaria Adwokacka w Warszawie poszukuje aplikanta/aplikantki I / II roku

Kancelaria Adwokacka poszukuje do pracy/stałej współpracy aplikanta/aplikantki I / II roku aplikacji radcowskiej.

Praca/współpraca możliwa jest również, w określonym wymiarze, w formie zdalnej

Wymagania:

  • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i procedury cywilnej,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • dyspozycyjność, asertywność, zaangażowanie, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, wysoka kultura osobista,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w zakresie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych,
  • doświadczenie w tworzeniu umów licencyjnych lub o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Oferuję możliwość rozwoju zawodowego w obszarze działania Kancelarii, możliwość współpracy z instytucjami kultury z obszaru województwa mazowieckiego oraz wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i posiadanych umiejętności.

Kancelarii zależy na współpracy z osobą zaangażowaną, chcącą się rozwijać i uczyć, odpowiedzialnie podchodzącą do powierzanych jej obowiązków.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji” na adres: adwokat@katarzyna-kubiak.pl

Informacja na temat danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Kubiak w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Informuję o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane będą przetwarzane z naruszeniem prawa.

Udostępnij na: