K2 Legal sp.p. szuka aplikanta

Aplikuj do K2 Legal !

 

 

 

O nas:

 

Kancelaria K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, przy czym szczególnym miejscem w praktyce kancelarii zajmuje prawo reklamy i marketingu, prawo własności intelektualnej, nowe technologie.

 

Zespół kancelarii tworzą prawnicy z doświadczeniem branżowym, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, zaś atmosfera pracy i sposób jej organizacji sprzyja zdobywaniu doświadczeń.

 

 

 

Kogo szukamy:

 

APLIKANT RADCOWSKI / APLIKANT ADWOKACKI, I lub II rok aplikacji.

 

 

 

Czego oczekujemy:

 

Jeżeli dołączysz do naszego zespołu będziesz na co dzień mierzył się z:

 

 • ekspresem do kawy (ale … każdy robi sobie kawę sam);
 • przygotowywaniem/negocjowaniem/opiniowaniem pod nadzorem starszych prawników umów handlowych;
 • przygotowywaniem/modyfikowaniem projektów regulaminów akcji promocyjnych (konkursy, sprzedaże premiowe, loterie, akcje nienazwane) oraz wzorców umownych, regulaminów serwisów internetowych, polityk prywatności, zgód odbieranych od użytkowników stron/uczestników akcji;
 • przygotowywaniem projektów pism procesowych w postępowaniach cywilnych i niekiedy karnych, opinii prawnych, memorandów i informacji prawnych,
 • przygotowywaniem reaserchów prawnych;
 • występowaniem w sądach;
 • z biegiem czasu i doświadczenia – bezpośrednim kontaktem z Klientem;
 • ilością pracy, która spowoduje, że Twój dzień w pracy minie bardzo szybko…

 

Czego wymagamy:

 

 • I lub II rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
 • znajomości prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa administracyjnego,
 • znajomość problematyki prawnej lub doświadczenie z zakresu prawa reklamy/marketingu oraz danych osobowych będzie dodatkowym atutem (tak samo jak chęć pogłębienia wiedzy w tych kierunkach);
 • obsługi komputera i znajomości obsługi pakietu MS Office, prawniczych baz danych, oraz obsługi akcesoriów biurowych;
 • komunikatywności,
 • sumienności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • otwartości,
 • poczucia humoru i pozytywnego spojrzenia na świat;

 

 

 

Jak aplikować:

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV, Państwa oczekiwania finansowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na adres: kancelaria@k2legal.pl  wraz z dopiskiem „APLIKANT”.

 

 

 

 

 

Kilka zdań o Twoich danych osobowych:

 

Administratorem danych jest K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji obecnej i przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres dwóch lat chyba, że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji­, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: kancelaria@k2legal.pl

 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

 

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT, a także dostawcom systemów informatycznych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych.

 

Informujemy, że możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże zachowując wymogi przewidziane przepisami prawa.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt kancelaria@k2legal.pl

 

 

Udostępnij na: