Jonak i partnerzy poszukują aplikanta

Poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego prawnika. Szkamy osób lubiących zajmowac się prawem cywilnym, prawem spółek i gotowych zgłębiać problematykę rynków finansowych. Ciekawych świata i zaangażowanych w to, czym się zajmują, życzliwych, sumiennych, potrafiących precyzyjnie sie wypowiadać. Konieczna jest biegła znajomośc angielskiego w mowie i w piśmie. Zapewniamy pracę w przyjaznym zespole, gdzie nie braknie okazji do uczenia się nowych rzeczy i samodzielnego rozwiązywania nowych problemów.

 

Życiorys i krótki list motywacyjny prosimy wysyłać na adres: biur@jonaklaw.com. Pro­si­my też do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji przez Jonak i Partnerzy Sp. p.”.

 

Udostępnij na: