Jednostka budżetowa poszukuje radcy prawnego.

Rekrutacja na stanowisko: Radca prawny

 

Zespół Stanowisk Samodzielnych

 

Nr ref: 5 / K /19

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna miedzy innymi za:

 

 

 • Opiniowanie zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych,
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • Współpraca z pracownikami w zakresie merytorycznej analizy projektów aktów prawnych,
 • Reprezentowanie jednostki na polecenie Dyrektora w komisjach prawniczych rozpatrujących projekty
  aktów prawnych,
 • Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie ustnych bądź pisemnych porad prawnych,
 • Sporządzanie lub opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych, porozumień, pism i innych dokumentów w sprawach związanych z bieżącą działalnością jednostki,
 • Udzielanie informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawa powszechnie obowiązującego, resortowego i wewnętrznego,
 • Udział w negocjacjach oraz postępowaniu mediacyjnych na rzecz Pracodawcy,
 • Opiniowanie dokumentacji przygotowanej w oparciu o przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych,
 • Sporządzanie i wnoszenie w imieniu Pracodawcy pism na etapie przedprocesowym, pozwów, wniosków i innych pism procesowych w postępowaniach, a także pism w postępowaniach przed organami administracji publicznej
  i organami egzekucyjnymi,
 • Zastępstwo procesowe jednostki w postępowaniach przed sądami (w tym sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądek Administracyjnym), sądami polubownymi i przed Krajową Izbą Odwoławczą, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami egzekucyjnymi.

 

Wymagania:

 

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (prawo),
 • doświadczenie zawodowe min. 6 lat,
 • dobra znajomość Pakietu Office,
 • chęć do nauki, pomysłowość i otwartość,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • chęć rozwoju, zdobywania wiedzy i samodoskonalenia,
 • samodyscyplina, umiejętności zarządzania czasem, samodzielność, inicjatywa,
 • cechy osobowości: komunikatywność, dokładność, zaangażowanie,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • korzystanie z pełni praw publicznych

 

Oferujemy:

 

 

 • zatrudnienie na pełnym etacie, na podstawie umowy o pracę.

 

Wszystkim zainteresowanym przesyłającym aplikacje dziękujemy za zaufanie, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgłoszenia, które nie będą brały udziału w procesie selekcji zostaną zniszczone (usunięte) po upływie terminu rekrutacji.

 

Do CV prosimy dołączyć oświadczenie:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.

 

Forma kontaktu:

 

W temacie e-maila proszę podać numer referencyjny ogłoszenia, następnie załączyć CV
w jednym pliku Word lub PDF.

 

Oferty należy przesyłać na adres: kadry@cpd.mswia.gov.pl w terminie do 12.05.2019 r.

 

Udostępnij na: