Izba warszawska wesprze Fundację Ocalenie

We wtorek, 30 czerwca, Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono oficjalnie nawiązał współpracę z Fundacją Ocalenie, która od lat działa na rzecz dialogu międzykulturowego oraz pomaga uchodźcom, repatriantom i imigrantom budować nowe życie w Polsce.

Porozumienie zostało podpisane podczas oficjalnego spotkania w siedzibie OIRP w Warszawie. W imieniu Fundacji porozumienie podpisała Anna Chmielewska, Członkini zarządu, koordynatorka Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie. Natomiast stronę stołecznych radców prawnych tradycyjnie reprezentowali Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Monika Całkiewicz, oraz koordynator Ośrodka Pomocy Pro Bono, dr Filip Czernicki.

Współpraca między dwiema organizacjami polegać będzie na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy prawnej podopiecznym Fundacji Ocalenie, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek w Polsce mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Pracownicy Fundacji uczą bezpłatnie języka polskiego, prowadzą programy adaptacyjne i integracyjne, a także pomagają znaleźć lokum dla podopiecznych bez dachu nad głową. Fundacja prowadzi również warsztaty antydyskryminacyjne i integracyjne, a jej członkowie zabierają głos w debacie publicznej.

Więcej informacji o działaniach Fundacji Ocalenie