Izba warszawska przeprowadziła symulację egzaminu dla studentów prawa

W ramach X jubileuszowej edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, w czwartek 16 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami OIRP w Warszawie.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza stanowiła warsztat dotyczący wykonywania zawodu radcy prawnego, samorządu radców prawnych, egzaminu wstępnego na aplikację i przebiegu szkolenia. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zawodu radcy prawnego od strony praktycznej. Zainteresowanie ze strony uczestników było duże, biorąc pod uwagę liczbę pytań i dociekliwość je zadających.

symulacja2015-7513
W drugiej części kilkudziesięciu studentów przystąpiło do symulacji egzaminu wstępnego na aplikację. Symulacja polegała na rozwiązaniu 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru – na wzór pytań, które pojawiają się na prawdziwym egzaminie wstępnym na aplikację. 75 pytań to połowa pytań obowiązujących podczas prawdziwego egzaminu. Na ich rozwiązanie uczestnicy mieli 75 minut. Wyniki poznają w tym tygodniu. Oczywiście najlepsi zostaną nagrodzeni przez OIRP w Warszawie.
symulacja2015-7538
Spotkania ze studentami w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych organizowanych przez ELSA mają charakter cykliczny i odbywają się od pięciu lat, podobnie symulacja egzaminu wstępnego. To doskonała możliwość dla młodych adeptów prawa sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Dla OIRP w Warszawie zaś przybliżenia zawodu radcy prawnego.