OIRP w Warszawie oraz Izba Adwokacka w Płocku zawarły porozumienie o współpracy szkoleniowej

Podstawowym celem współpracy zawartej 23 września br. jest stworzenie radcom prawnym z OIRP w Warszawie i adwokatom z Izby Adwokackiej w Płocku możliwości uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez obie Izby. Dzięki podpisanemu porozumieniu oferta szkoleniowa obu Izb zostanie wzbogacona. Punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych z OIRP w Warszawie za udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd adwokacki z Izby Adwokackiej w Płocku będą zaliczane na poczet wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.