Izba warszawska patronem Konferencji „Telemedycyna i nowoczesne technologie w medycynie – dylematy prawne i etyczne”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Telemedycyna i nowoczesne technologie w medycynie – dylematy prawne i etyczne” organizowanej przez Studencką Poradnię Prawną działającą przy Akademii Leona Koźmińskiego, która odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie ALK w Warszawie.

Przedmiotem organizowanej konferencji będzie dyskusja nad prawną i etyczną problematyką wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie. Do wątków podejmowanych w trakcie rozważań będą należeć, m.in.: wykorzystanie sztucznej inteligencji i aplikacji medycznych, świadczenie usług na odległość w ramach e-medycyny oraz kwestia bezpieczeństwa i respektowania praw pacjentów w obliczu nowoczesnych technologii.

Konferencja została objęta patronatem honorowym OIRP w Warszawie, a za udział w niej radcy prawni mogą otrzymać 5 pkt.

Więcej informacji tutaj.