Izba warszawska na studenckich warsztatach z pisania pism procesowych

Komisja Praktyk Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała warsztaty dotyczące sporządzania pism procesowych. Warsztaty poprowadził r.pr. Łukasz Oleksiuk, Przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu OIRP w Warszawie.

Warsztaty podzielone były na dwie części. Podczas pierwszej z nich, studenci analizowali, nadesłany wcześniej przez Mecenasa Oleksiuka, opis stanu faktycznego i wspólnie z prowadzącym przygotowywali projekt pozwu. Po kilkunastominutowej przerwie zajęli się sporządzaniem zażalenia i apelacji, poprzedzonym szczegółową analizą wydanego w tej sprawie wyroku. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać, nie tylko praktyczne aspekty tworzenia pism procesowych, ale także typowe problemy z którymi zmagają się prawnicy podczas pisania pism procesowych. Prowadzący warsztat zaznajomił studentów również z obsługą programu LEX oraz witryną CEIDG.

W związku z faktem, iż ilość osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spotkaniu, zdecydowanie przewyższyła pojemność sali, jest wielce prawdopodobne, że zorganizowana zostanie kolejna edycja tego typu warsztatów, w której również wezmą udział przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.