Izba warszawska na obchodach 120-lecia Izby adwokackiej w Sofii

W dniach 23-25 listopada delegacja OIRP w Warszawie, na zaproszenie Sofijskiej Izby Adwokackiej (Софийска Адвокатска Колегия) uczestniczyła w obchodach jej 120-lecia.

Obchody były okazją do podsumowania historii i dorobku Sofijskiej Izby Adwokackiej jak również uhonorowania osób zasłużonych dla jej działalności.

W uroczystościach brali udział znamienici przedstawiciele bułgarskich władz i środowisk prawniczych, w tym przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto, obecni byli przedstawiciele zagranicznych izb i organizacji prawniczych w tym z Mediolanu, Bukaresztu, Ankary, Serbii, Izraela, Antwerpii i Warszawy jak też organizacji międzynarodowych, w tym UIA (Union Internationale des Avocats) i FBE (European Bars Federation).

Uroczystościom z okazji 120-lecia Sofijskiej Izby Adwokackiej towarzyszyła konferencja organizowana wspólnie z UNICEF, dotycząca zapewnienia praw dzieci – uczestników postępowań prawnych. Wspólna konferencja wynikała również z faktu podpisania w jej trakcie porozumienia o współpracy między Sofijską Izbą Adwokacką a UNICEF. Konferencja dotyczyła wielu zagadnień dotyczących praw dzieci, w tym zapewnienia im dostępu do wymiaru sprawiedliwości, wyzwań związanych z zachowaniem praw dzieci w postępowaniach sądowych, dobrych praktyk postępowania z dziećmi będącymi ofiarami przestępstw, w tym związanych z przemocą.

Wizyta w Sofii była okazją do bliższego poznania Sofijskiej Izby Adwokackiej oraz jej nowych władz i omówienia perspektyw dalszego ożywiania współpracy i budowania relacji zarówno między naszymi samorządami jak i ich członkami.

Delegaci OIRP w Warszawie uczestniczyli ponadto w charytatywnym balu prawników, podczas którego wręczano nagrody wyróżniającym się prawnikom w poszczególnych kategoriach zawodowych jak również nagrody w kategoriach związanych ze szczególnymi zasługami dla wymiaru sprawiedliwości lub krzewienia wiedzy prawniczej.

Warto wspomnieć, że w kategorii „młody prawnik roku” nagrodę otrzymały Velichka Ivanova Almicheva i Nikoleta Vladimirowa Racheva – laureatki konkursu FBE, którego gospodarzem była w tym roku OIRP w Warszawie (https://www.oirpwarszawa.pl/zespol-z-sofii-bulgaria-zwyciezca-w-ii-edycji-fbe-international-contract-competition/).

OIRP w Warszawie reprezentowała delegacja w skład której weszli r.pr. Monika Całkiewicz – Wicedziekan OIRP oraz r.pr. Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej.

Udostępnij na: