IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – 6–9.04.2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych organizują w dniach 6–9 kwietnia 2017 r. w Kielcach IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawodnicy reprezentujący poszczególne okręgowe izby radców prawnych, jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78. W dniu 6 kwietnia 2017 roku w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup (I runda Mistrzostw). Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 7–8 kwietnia 2017 roku w Hali Legionów ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce (zawody w tej hali rozgrywa również Vive Tauron Kielce – zwycięzca Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z 2016 roku). Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 9 kwietnia 2017 roku do godziny 12.00 (po śniadaniu).
Uczestników IX Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu (zał. nr 1 poniżej).
Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto OIRP w Kielcach nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem: „IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne Izby obejmujące m.in.:

  • listę zawodników,
  • ilość osób towarzyszących,
  • dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw (imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu)

prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: izba@oirpkielce.pl, korzystając z formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2 poniżej). Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2017 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.
Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 800,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych.
Każdy zawodnik przystępujący do Rozgrywek zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika zawodów” wg wzoru w załączeniu (załącznik nr 3 poniżej). Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.
Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego.
Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk: nr tel. 788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl.

Udostępnij na: