IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału Aida – 14.10.2016

IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału Aida

System zarządzania w zakładzie ubezpieczeń i compliance w ubezpieczeniach. Prawo a praktyka w kontekście Dyrektywy Solvency II.

Zakres tematyczny konferencji:

  • System zarządzania w zakładzie ubezpieczeń – przegląd regulacji
  • Wymogi nadzoru i kwestie regulacyjne z punktu widzenia prawa polskiego i europejskiego
  • Compliance – wymogi strukturalne i możliwe rozwiązania
  • Odpowiedzialność zarządu zakładu ubezpieczeń w zakresie compliance
  • Problemy praktyczne i rozwiązania w zakresie systemu zarządzania w zakładzie ubezpieczeń
  • Struktura organizacyjna – łączenie funkcji i nadzór a system zarządzania

Szczegółowy program

Opłaty

Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem:
aida@kozminski.edu.pl

Udostępnij na: