International LegalTech Competition

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie LegalTech organizowanym przez Komisję Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu będzie „E-dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie pokazać, w jaki sposób cyfryzacja może zwiększyć efektywność systemu prawnego i ułatwić obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Celem konkursu jest promowanie działalności FBE oraz zachęcanie prawników do innowacyjnego myślenia poprzez angażowanie ich w projekty wdrażające nowoczesne technologie do systemu wymiaru sprawiedliwości. Organizatorzy chcą przyczynić się tym samym do wprowadzania nowatorskich sposobów funkcjonowania sądowych i pozasądowych procesów rozwiązywania sporów. Zachęcamy uczestników do przedstawienia nie tylko teoretycznych możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w wymiarze sprawiedliwości, ale także praktycznych – a nawet technicznych – możliwości ich wdrożenia w tej dziedzinie.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. etap (online): należy przesłać prezentację/film do 31 marca 2022 r.
  2. etap: po zakończeniu pierwszego etapu jury wybierze finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu, który odbędzie się podczas Kongresu Generalnego FBE w Sofii (Bułgaria) w dniach 23-25 czerwca 2022 roku. W tym etapie finaliści przedstawią swoje wystąpienia przed jury.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub zespół składający się z maksymalnie trzech osób. Osoba fizyczna lub co najmniej jedna osoba w zespole musi być prawnikiem reprezentującym samorząd zrzeszony w FBE; pozostali członkowie zespołu mogą być informatykami, programistami, ekspertami UX lub przedstawicielami innych dziedzin. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Poniżej znajdują się: zaproszenie do udziału w konkursie oraz regulamin konkursu, a także formularz zgłoszeniowy (wszystkie dokumenty w jęz. angielskim).

W razie dodatkowych pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z przewodniczącą Komisji Nowych Technologii OIRP we Wrocławiu, Marią Dymitruk (mdymitruk@oirp.wroclaw.pl)