Działania Klubu Radcy Prawnego w okresie IV 2020 r. – IV 2021 r.

Trwająca pandemia COVID-19 wpływa na niemal każdy aspekt naszego codziennego życia. Sytuacja ewaluuje z dnia na dzień. Okoliczność ta, niespotykana dotychczas w takich rozmiarach, w znaczący sposób ograniczyła również i działania Klubu Radcy Prawnego. Zagrożenie wirusem COVID-19 wciąż trwa, stąd spotkania członków Klubu odbywające się dotychczas w formie stacjonarnej, musiały zmienić swoją formę na komunikację za pośrednictwem środków elektronicznych.

Sztandarowym wydarzeniem na początku pandemii był udział Klubu Radcy Prawnego w Akcji STOPCorona. Akcję tę rozpoczęto w marcu 2020 r. od zbierania środków finansowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Do akcji tej dołączyło wielu naszych wykładowców, stając się Ambasadorami tego wspaniałego przedsięwzięcia. A byli to: artystka Joanna Rawik, pisarka i publicystka Krystyna Kofta, prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, r.pr. Paulina Kozłowska – tegoroczna laureatka Kryształowego Serca oraz pisarz Maciej Hen. Udział tychże osób w tej szlachetnej akcji miał istotny wpływ na wysokość środków finansowych i rzeczowych pozyskanych od darczyńców.Zgromadzone środki przekazano dla: Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (dawny Kolejowy), Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie, Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.

Koordynatorką akcji była członkini naszego Klubu r. pr. Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk.

Ponadto do lipca 2020 r. włącznie udało sie zrealizować online:

 • 1 Salonik Literacki
 • 3 wykłady
 • 5 turniejów brydżowych

We wrześniu 2020 r. wykorzystaliśmy czas ograniczenia obostrzeń na zorganizowanie ciekawych wydarzeń na zewnątrz siedziby Klubu, czyli:

 • 3 spacery po Warszawie: Mariensztat, Stare Bielany i ul. Mokotowska,
 • fotograficzną wystaw  plenerową Domu Spotkań z Historią „NIEPOKORNE czyli kobiety podziemia w latach 1976–1989”,
 • w Och Teatrze musical Huśtawka.

Do połowy października 2020 r. w siedzibie Izby odbyły się trzy spotkania:

 • z Kapitułą Klubu poświęcone sprawom istotnym dla seniorów,
 • 2 wykłady – jeden z cyklu świat opery, drugi z cyklu dynastie.

Od połowy października kolejne obostrzenia spowodowały powrót do spotkań online.

I tak do końca roku 2020 odbyło się 6 znakomitych wykładów.

Od stycznia 2021 r. do 24 kwietnia włącznie odbyło się:

 • 19 wykładów,
 • 3 koncerty,
 • 1 kabaret.

Również seniorzy wykazali się odwagą wyjścia z domu celem zaopiekowania się jedną z koleżanek, która uległa w tym czasie poważnemu wypadkowi. Na pewno pomoc koleżeńska ułatwiła naszej 86-letniej koleżance, powrót do zdrowia.