Informacja w sprawie zamawiania legitymacji radcy prawnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. czasowo nie jest możliwe zamówienie legitymacji z mikroprocesorem bezstykowym i stykowym.

Przejściowe utrudnienie wynika z przyczyn leżących po stronie producenta legitymacji i  jest związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących notyfikacji środków identyfikacji elektronicznej przez państwa członkowskie UE, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do e-transakcji na rynku wewnętrznym.

O przywróceniu możliwości zamawiania legitymacji z mikroprocesorem bezstykowym i stykowym, poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Udostępnij na: