Informacja o przebiegu patronatu za okres lipiec-grudzień

W związku ze zbliżającym się terminem składania informacji o przebiegu patronatu za okres lipiec-grudzień, uprzejmie informujemy, że w Extranecie radców istnieje możliwość złożenia ww. informacji w formie elektronicznej. W celu złożenia informacji, w Extranecie w menu głównym, w zakładce „Patronat” należy kliknąć kolejno w: imię i nazwisko danego aplikanta, link „Informacja o przebiegu patronatu” i przycisk „Dodaj informację o przebiegu patronatu”. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Zapisz bieżące zmiany”. W celu przesłania informacji do OIRP, po upewnieniu się, że formularz został poprawnie wypełniony, należy kliknąć przycisk „Wyślij do OIRP informację o przebiegu patronatu”.

Patroni spoza Izby warszawskiej składają informację o przebiegu patronatu w formie papierowej (link do pliku).

Informację należy złożyć niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu, nie później niż do dnia przedłożenia opinii o aplikancie.

Udostępnij na: