III Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2015 – Patenty

Dnia 11 czerwca, w hotelu Polonia Palace w Warszawie, odbędzie się „III Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2015 – Patenty” organizowany przez Instytut Allerhanda.

Kongres patentowy daje możliwość uczestniczenia w dyskusji na temat aktualnego kształtu oraz perspektyw rozwojowych polskiego i europejskiego prawa patentowego. Przeważnie wydarzenia poświęcone prawu własności intelektualnej koncentrują się na problematyce prawa autorskiego bądź praw własności przemysłowej w określonych sektorach, dlatego Kongres Instytutu Allerhanda ma charakter unikatowy. Wśród prelegentów znajdują się przede wszystkim praktykujący prawnicy, w tym rzecznicy patentowi, sędziowie i ekspert urzędu patentowego. Wielu z nich praktykę kancelaryjną łączy z działalnością akademicką.
Podczas pierwszego panelu eksperci przybliżą uczestnikom rysującą się perspektywę korzystania przez polskich zgłaszających z jednolitego patentu europejskiego oraz postarają się ocenić skutki ustanowienia ochrony tego rodzaju dla europejskiego pejzażu gospodarczego. Druga cześć konferencji poświęcona jest rzeczywistemu wpływowi ochrony patentowej na innowacyjność polskiej gospodarki, specyfice ochrony innowacji farmaceutycznych i ochronie rozwiązań technicznych, które nie spełniają kryteriów stawianych przed wynalazkami patentowalnymi. Kolejny panel dotyczy zagadnień procedury patentowej, w szczególności najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniach patentowych przez zgłaszających. W tej części przewidziana jest też dyskusja na temat perspektywy powołania sądu właściwego do rozstrzygania sporów patentowych. Ostatnia część Kongresu to rzucenie światła na wybrane kwestie ważne dla patentu, jako składnika przedsiębiorstwa – m.in. wnoszenie patentu aportem do spółki, amortyzacja podatkowa patentu i dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu w postępowaniu upadłościowym.
Biorąc pod uwagę czynione w ostatnich latach zwiększone wysiłki na rzecz promowania polskiej innowacyjności – rozumianej głównie jako pozyskiwanie ochrony patentowej w kraju i za granicą – nadszedł czas na rozmowę na temat tej dziedziny prawa. Rozmowę nad celami, jakie stawia się przed reżimem patentowym, jego kształtem i praktycznymi problemami, na jakie natrafia przepływ patentów w krwiobiegu gospodarki.
Więcej informacji na stronie: www.ip.allerhand.pl.

Udostępnij na: