III Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie

Komisja Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na III Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Honorowy Patronat nad III Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie objął adw. Paweł Rybiński – Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

III Turniej Pilki Noznej Adwokatow_plakat
TERMIN:
Turniej rozpocznie się 16 maja 2015 roku o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00.

MIEJSCE:
Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie. Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Udział w turnieju mogą wziąć drużyny składające się z min. 6 członków samorządów zawodów prawniczych, z całej Polski. W każdej drużynie może zagrać jedna osoba z rodziny uczestnika turnieju. Liczba drużyn została ograniczona do trzydziestu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 13 maja 2015 roku na email: turniej.orawarszawa@gmail.com korzystając z załączonego formularza.
Bieżące informacje o Turnieju dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/events/1563643157233683/

WPISOWE:
Każda drużyna zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dnia 13 maja 2015 roku dokonać wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane przez Organizatora lub w recepcji Hali. Wpisowe obejmuje także poczęstunek i grilla w trakcie turnieju.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK:
Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2×7 min. Dokładna formuła turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Zachęcamy do udziału w turnieju oraz kibicowania.

z up. adw. Moniki Rajskiej
Przewodniczącej Komisji Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
apl. adw. Albert Stankiewicz – Komitet Organizacyjny

Udostępnij na: