III Otwarty Halowy Turniej Prawników w tenisie ziemnym – 3–4.12.2016 r.

III Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie Ziemnym 2016 odbędzie się pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Termin: 3–4 grudnia 2016 roku.
Miejsce: Lubelski Klub Tenisowy, Lublin, al. Zygmuntowskie 4.
Uczestnicy: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie, asesorzy, referendarze, aplikanci wszystkich profesji prawniczych.
Zgłoszenia: do 30 listopada 2016 roku, do godziny 24:00, na adres e-mail: biuro@tenislublin.com koniecznie z podaniem:

  • imienia i nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • wykonywanego zawodu lub rodzaju aplikacji,
  • adresu e-mail,
  • nr tel. kontaktowego,
  • osiągniętych wyników turniejowych i/lub pozycji rankingowych.

Zgłoszenie zostanie przyjęte po wpłaceniu wpisowego.
Wpisowe: 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) płatne przelewem na rachunek 83 1600 1101 0003 0501 7567 8001 Organizatora zawodów Pol-Sart sp. z o.o. ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin (w tytule przelewu proszę wpisać: „imię i nazwisko OHTP 2016”) lub gotówką w siedzibie Klubu (Lublin, al. Zygmuntowskie 4).
Wpisowe musi być uiszczone do dnia 01.12.2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie wysłana do dnia 01.12.2016 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Wpłaty od osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału podlegają zwrotowi. Nie podlegają zwrotowi wpłaty osób zakwalifikowanych do udziału, które złożyły rezygnację po dniu 01.12.2016 r.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. Każdy ponosi ryzyko związane ze swoim udziałem w zawodach, w szczególności w zakresie istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych.
Losowanie: 2 grudnia 2016 r., w siedzibie Klubu.
Liczba kortów: Zawody zostaną rozegrane na 4 kortach krytych z nawierzchnią twardą (deco-turf). Do dyspozycji graczy jest także budynek klubowy z węzłem sanitarnym, szatniami, siłownią oraz salą klubową.
Start gier: Sobota, dokładna godzina rozpoczęcia turnieju uzależniona jest od ilości zgłoszonych graczy. Przewidywany początek gier: 14.00.
Kategorie: Open mężczyzn, open kobiet, mężczyźni 50+.
W zależności od liczby zgłoszeń mogą być wprowadzone dodatkowe kategorie wiekowe. Mężczyźni mogą wystąpić tylko w jednej kategorii wiekowej.
System rozgrywek: Organizator zapewnia rozegranie przez zawodnika minimum dwóch meczów, plan meczów oraz podział na grupy lub drabinka turniejowa zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora (www.tenislublin.com) najpóźniej dzień przed zawodami lub zostanie przesłana na adresy mailowe uczestników.
Dyrektor turnieju: Marek Oratowski tel. 662024207, email: marekor@wp.pl
Sędzia turnieju: Ksawery Zaborski tel. 665912554, email: ksaweryzaborski@gmail.com
Nagrody: Puchary, nagrody rzeczowe.
Celem turnieju jest popularyzacja dyscypliny oraz integracja środowiska prawniczego, a także wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników.
W trakcie zawodów przewidziany jest catering oraz w dniu 03 grudnia 2016 r. (sobota) wieczorne spotkanie integracyjne (PLAYERS PARTY).

plakat-iii-oh-turniej-prawnikow-1

Udostępnij na: