II Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 2014

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych 2014, który poświęcony jest przyszłości systemu zamówień publicznych w Polsce, w kontekście zmian jakich wymaga implementacja nowych regulacji europejskich oraz wyzwań związanych z informatyzacją procesu udzielania zamówień. Zastanowimy się także nad możliwością otwarcia systemu na wdrożenie nowoczesnych, biznesowych instrumentów zakupowych, pozwalających na istotną redukcję kosztów funkcjonowania sektora publicznego. Kongres odbędzie się 25 listopada 2014 r., Warszawa, hotel Polonia Palace.

Hasło przewodnie Kongresu brzmi: „Zamówienia publiczne przyszłości – nowe wyzwania, priorytety, narzędzia”. Program został podzielony na cztery bloki tematyczne:

I – O tym się pisze − system zamówień publicznych widziany oczami mediów branżowych

II – Jak implementować nowe regulacje europejskie w krajowym systemie zamówień publicznych? − kluczowe zagadnienia i problemy

III – W kierunku unowocześnienia zamówień publicznych − możliwość wdrożenia biznesowych instrumentów zakupowych w zamówieniach publicznych

IV – Informatyka w służbie zamówień publicznych − elektroniczne zamówienia, e-katalogi, informatyczne narzędzia zarządzania zamówieniami

Dobór prelegentów i uczestników Kongresu, wywodzących się z różnych środowisk opiniotwórczych, stworzy unikalną możliwość przekrojowego podejścia do omawianych zagadnień, co pozwoli na zebranie wielu wartościowych opinii i przyczyni się do wspólnego poszukiwania optymalnych rozwiązań – modelu regulacji odpowiadającego potrzebom rynku zamówień publicznych.

Agenda Kongresu

Unikatowa jakość dyskusji to gwarancja Instytutu Allerhanda.

Opiekunem Merytorycznym Kongresu jest Elżbieta Gnatowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rejestracja

Udostępnij na: