Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska Sp.k. zatrudni Aplikanta radcowskiego

Oczekiwania od kandydata:

 

 

 • status aplikanta radcowskiego pierwszego lub drugiego roku;
 • wspieranie radców prawnych i adwokatów w bieżących zadaniach;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, pism, aneksów, pełnomocnictw;
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach bieżących związanych z działalnością klientów kancelarii oraz w zakresie złożonych problemów prawnych, obsługa korporacyjna;
 • co najmniej 2-letnie doświadczeni w pracy;
 • dobra znajomość oraz doświadczenie w obszarze: prawa cywilnego, prawa gospodarczego, budowlanego;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy sporządzaniu, weryfikowaniu umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów z dostawcami i usługodawcami w toku realizacji inwestycji budowlanych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność działania pod presją czasu w wymagającym precyzji, dokładności i terminowości otoczeniu, umiejętność samodzielnego zarządzania zadaniami ze względu na ich priorytet.

 

Oferujemy:

 

 

 • pracę przy ciekawych oraz złożonych projektach;
 • pracę na rzecz renomowanych Klientów, liderów w swoim rynku;
 • zbudowanie trwałej, partnerskiej relacji wraz z określeniem specjalizacji / dalszej ścieżki rozwoju;
 • możliwość zdobywania doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • pracę w młodym zespole i komfortowe środowisko pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp.k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kancelaria@hoogells.pl

 

 

 

 

Udostępnij na: