Grupa Billon zatrudni prawnika wewnętrznego

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar pracy: pełny
Rodzaj umowy: b2b

Zakres obowiązków:

 1. przygotowanie (w tym negocjacja) umów i regulaminów,
 2. przygotowywanie opinii prawnych i memorandów,
 3. konsultacja produktów i projektów pod kątem regulacyjno-prawnym,
 4. wsparcie pracowników spółek Billon w innych kwestiach wymagających wsparcia prawnego (reklamacje, kontakt z klientem itd.),
 5. reprezentacja spółek z grupy Billon przed sądami i urzędami, w tym w zakresie przygotowania pism procesowych i udziału w rozprawach,
 6. przygotowanie i wsparcie przygotowywania wewnętrznych regulacji.

Wymagania:

 1. uprawnienia radcy prawnego,
 2. minimum 3-lata doświadczenia w obsłudze spółek podlegających nadzorowi finansowemu (jako prawnik wewnętrzny lub zewnętrzny) lub w Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. dobra znajomość prawa cywilnego, administracyjnego i KSH,
 4. bardzo dobra znajomość ustawy o usługach płatniczych, ustawy AML, powiązanych aktów prawnych oraz wytycznych KNF i EUNB,
 5. podstawowa znajomość ustawy prawo bankowe, ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, znajomość realiów nadzoru finansowego,
 6. dobra znajomość RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawie własności przemysłowej,
 8. podstawowa znajomość rozporządzenia eIDAS.

Oferujemy:

 1. pracę w modelu hybrydowym (w tym w naszym nowoczesnym biurze w centrum Warszawy – ul. Chmielna 25), dla chętnych możliwość korzystania z biura codziennie,
 2. uczestnictwo w strategicznych projektach firmy,
 3. możliwość poznawania nowych rozwiązań informatycznych opartych o technologię DLT/blockchain,
 4. nieformalna, przyjazna atmosfera,
 5. pakiet FitProfit,
 6. ubezpieczenie medyczne,
 7. wewnętrzny system oceny oraz bonusy.

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain, a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki.

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce.

We wdrożeniu swojej technologii Billon pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych.

Zaufali nam również: Microsoft, Politechnika Świętokrzyska czy Tauron.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres: career@billongroup.com

Udostępnij na: