Granice swobody kształtowania treści umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej – nietypowe postanowienia umowy (statutu) – szkolenie 29.09.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 29 września 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Szkolenie dotyczy prawnej regulacji zakresu swobody kształtowania treści umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej, na tle ustawowych ograniczeń autonomii w kształtowaniu postanowień umowy (statutu), dobrych obyczajów i natury stosunku spółki z o.o. (spółki akcyjnej). Celem szkolenia jest omówienie nietypowych postanowień umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej na tle zakresu dopuszczalnych modyfikacji umowy (statutu) oraz wskazanie przykładów postanowień wykraczających poza ten zakres.

dr Beata Kozłowska-Chyła– radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia :

930-1000  – Rejestracja uczestników

1000-1130 Regulacja prawna zakresu swobody kształtowania treści umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej

  1. Charakter prawny umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej
  2. Klasyfikacja postanowień umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej w aspekcie ich wpływu na ważność umowy spółki z o.o. oraz statutu spółki akcyjnej
  3. Zakres dopuszczalnych modyfikacji umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej
  4. Nietypowe postanowienia umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej

1130-1145 – przerwa kawowa

1145-1300 Ustawa jako kryterium ograniczające autonomię w kształtowaniu postanowień umowy (statutu)

  1. Przykłady postanowień umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej na tle ustawowych ograniczeń swobody kształtowania treści umowy (statutu).

1300-1330 – LUNCH

1330-1500 Dobre obyczaje jako kryterium ograniczające autonomię w kształtowaniu postanowień umowy (statutu)

  1. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego
  2. Przykłady postanowień umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej na tle ograniczeń swobody kształtowania treści umowy (statutu) wynikających z dobrych obyczajów

1500-1515 – przerwa kawowa

1515-1600 Natura (właściwość) stosunku spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej jako kryterium ograniczające autonomię w kształtowaniu postanowień umowy (statutu)

  1. Pojęcie natury stosunku spółki z o.o. i spółki akcyjnej
  2. Cechy stosunku spółki z o.o. i akcyjnej określające jej naturę (właściwość)
  3. Przykłady postanowień umowy spółki z o.o. i statutu spółki akcyjnej na tle ograniczeń swobody kształtowania treści umowy (statutu) wynikających z natury stosunku spółki z o.o. i akcyjnej

1600 Zakończenie szkolenia

Uwaga :
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 29-09-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga !
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Udostępnij na: