Głos Izby warszawskiej podczas Conference of World City Bar Leaders 2017

W dniach 27–30 września 2017 r. w Tokio odbyła się kolejna konferencja z cyklu World City Bar Leaders, zorganizowana przez Tokyo Bar Association. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie reprezentowała Wicedziekan Rady, dr hab. Monika Całkiewicz.

W konferencji stanowiącej forum dyskusji i wspólnej pracy nad niezwykle aktualnymi kwestiami udziału i roli radców prawnych i adwokatów oraz zrzeszających ich korporacji w zglobalizowanym świecie, w szczególności na arenie międzynarodowej, w państwach narodowych oraz społeczeństwach obywatelskich, wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów prawniczych z całego świata.

Panele dyskusyjne odbywające się w trakcie konferencji były poświęcone fundamentalnym problemom budzącym zainteresowanie społeczne w wymiarze lokalnym i ponadnarodowym, w szczególności napięciom polityczno-społecznym w obszarze Unii Europejskiej oraz we współczesnych stosunkach między najważniejszymi graczami na arenie międzynarodowej. Dyskutowano także wspólne dla wszystkich systemów prawnych zagadnienia takie jak zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) czy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej (sytuację w Polsce zreferowała mec. Monika Całkiewicz).

Kolejna konferencja  w 2018 roku odbędzie się w  Chicago, natomiast zaszczyt organizacji edycji w 2019 roku został powierzony Warszawie (OIRP w Warszawie we współpracy z ORA w Warszawie).