GARRIGUES POLSKA zatrudni aplikanta

Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil Sp.k.

W związku z rozwojem warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii GARRIGUES poszukujemy aktualnie kandydatów na Młodszego Współpracownika (Junior Associate). Poszukujemy młodych, energicznych i entuzjastycznie nastawionych aplikantów pierwszego roku, pragnących kontynuować swoją karierę w jednej z wiodących europejskich kancelarii oraz zdobywać doświadczenie przy obsłudze międzynarodowych podmiotów i korporacji przy urozmaiconych transakcjach.

Aplikant

Miejsce pracy: mazowieckie

Wymagania:

  • Pierwszy lub drugi rok odpowiedniej aplikacji zawodowej. Kandydatury osób niespełniających tego wymogu nie będą rozpatrywane;
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii przy obsłudze podmiotów gospodarczych w obrocie międzynarodowym (preferowane) lub równorzędne przy pracy w charakterze prawnika wewnętrznego;
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
  • Umiejętność współpracy w grupie i pracy pod presją;
  • Wola pogłębiania wiedzy z różnych obszarów prawa i samodzielność w realizacji wyznaczonych zadań.

Oferujemy:

  • Możliwość zdobywania doświadczenia w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju ograniczone wyłącznie potencjałem współpracownika;
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych;
  • Możliwość uczestniczenia w kursach językowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim.

WAŻNE

Do przesyłanych dokumentów prosimy dopisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru. Aplikacje nie zawierające takiej klauzuli nie będą rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („Garrigues Polska”) oraz przez J&A Garrigues, S.L.P. z siedzibą w Madrycie, c/Hermosilla 3, 28001 Madryt („Garrigues”), w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Garrigues Polska procesu rekrutacji. Powyższa zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez Garrigues Polska oraz Garrigues obejmuje również ich przetwarzanie dla celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Garrigues Polska w przyszłości.

Przyjmuję do wiadomości, że (i) administratorami moich danych osobowych są Garrrigues Polska oraz Garrigues, a dane te przetwarzane będą przez Garrigues Polska oraz Garrigues dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji, (ii) mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, oraz (iii) że przekazanie Garrigues Polska moich danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Udostępnij na: