Fundacja szuka prawnika/prawniczki! 0,5 lub 0,8 etatu

W ramach projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie zatrudni prawnika/prawniczkę na umowę o pracę.

Osoba ta miałaby prowadzić indywidualne konsultacje prawne i warsztaty grupowe dla uczestników projektu w wymiarze 0,5 etatu lub 0,8 etatu do końca marca 2021 r.

Prawnik/prawniczka będzie udzielał/a porad prawnych głównie z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków pracowników/pracodawców, interpretacji dokumentów/aktów prawnych zw. z rynkiem pracy.

Prawnikiem/prawniczką w ww. projekcie może być osoba, która ukończyła studia wyższe z zakresu prawa oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji prawnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: agencja.warszawa@aktywizacja.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy: Warszawa. Przewidziane zatrudnienie od zaraz.

Prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki netto. Aplikacje bez podanej stawki nie będą rozpatrywane.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Udostępnij na: