Firma farmaceutyczna zatrudni aplikanta

SciencePharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

poszukuje Kandydatów na stanowisko:

 

 prawnik w dziale prawnym   

 

 

 

Jesteśmy ambitni, interdyscyplinarni i takich właśnie ludzi szukamy do współpracy. Od blisko 13 lat realizujemy małe i duże projekty farmaceutyczne i za każdym razem w pełni się w nie angażujemy, dokładając wszelkich starań aby zakończyły się one sukcesem. Dbamy o rozwój pracowników i wysokie standardy pracy. Jeśli chcesz się rozwijać i realizować interesujące projekty – dołącz do naszego zespołu!”

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

 • Wykształcenie wyższe prawnicze – aplikant radcowski lub aplikant adwokacki (I lub II rok aplikacji)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie, minimum B2)
 • Praktyczna znajomość programów MS Office (Word i Excel)
 • Łatwość formułowania myśli i wniosków, zarówno w sposób ustny, jak i pisemny
 • Samodzielność w działaniu i organizacji własnej pracy
 • Umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie
 • Chęć nauki i poszerzania wiedzy
 • Znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego i rozporządzeń wykonawczych, znajomość przepisów Dyrektyw z obszaru farmacji w tym w szczególności obszarów związanych z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Klinicznej, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – mile widziana

 

 

 

Do zakresu obowiązków na tym stanowisku należeć będzie m.in:

 

 • Realizacja zadań w dziale prawnym obejmujących przygotowywanie projektów umów handlowych (w tym w języku angielskim) w obszarze farmacji
 • Prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • Opiniowanie aktów prawnych z zakresu farmacji
 • Weryfikacja prawna dokumentów związanych z prowadzeniem spółek handlowych

 

 

 

Kandydatom w zamian oferujemy:

 

 • Zatrudnienie w formie umowy o współpracy (faktura)
 • Możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego
 • Współpracę z młodym i pomocnym Zespołem
 • System szkoleń wstępnych, ułatwiający zapoznanie z nowym miejscem pracy i obowiązkami
 • Realizowanie odpowiedzialnych zadań i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

 

 

Osoby zainteresowanie dołączeniem do naszego Zespołu serdecznie zapraszamy

 

do nadsyłania CV na adres e-mail:

 

praca@sciencepharma.pl

 

z dopiskiem „prawnik w dziale prawnym”

 

Prosimy o dołączanie klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora ww. danych: SciencePharma z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 30/34, 00-725.  Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania.\”

Udostępnij na: