FedEx Express nawiąże współpracę z aplikantem/aplikantką I lub II roku

Dział Prawny EEU FedEx Express nawiąże współpracę, na podstawie umowy zlecenia, z aplikantem/aplikantką I lub II roku (miejsce świadczenia usług: Warszawa, ul. Annopol 19).

 

Zakres zlecenia obejmuje m.in. opiniowanie umów, opracowywanie pism, analizę przepisów, analiza porównawcza uzyskanych opinii prawnych, koordynacja zleceń oraz wspieranie radców prawnych w bieżących zadaniach.

 

Poszukujemy osób zaangażowanych, samodzielnych, potrafiących jednak współpracować w grupie prawników, zainteresowanych tematyką prawa cywilnego, administracyjnego i EU.

 

Oczekujemy:                                                                   

 

 

 • statusu aplikanta/aplikantki I lub II roku;

 

 

 • przynajmniej 1-rocznego doświadczenia w pracy w kancelarii lub w dziale prawnym dużej spółki;
 • umiejętności równoległego zajmowania się kilkoma zadaniami;
 • dobrej organizacji i dokładności;
 • co najmniej dobrej znajomość języka angielskiego- tj. pozwalającej na swobodną pracę w tym języku (w tym prawniczy);
 • dyspozycyjności min. 4 dni w tygodniu;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
 • odporności na stres.

 

Oferujemy:

 

 

 • 12 miesięczny kontrakt
 • Pracę przy ciekawych, różnorodnych i wymagających projektach;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz uzyskania praktycznej wiedzy poprzez współpracę z doświadczoną kadrą w małym zespole odpowiedzialnym za region Europy wschodniej.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV w języku angielskim oraz oferty wskazującej oczekiwane wynagrodzenie za realizację zlecenia) na adres:  Magdalena.Wronska@fedex.com w tytule maila z dopiskiem „aplikant”, opatrzonych klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu selekcji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.

 

Udostępnij na: