POWTÓRKA SZKOLENIA – Europejski nakaz zapłaty – skuteczne odzyskiwanie należności w UE – 26.04.2016

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach Projektu e-CODEX i e-SENS zaprasza do udziału w NIEODPŁATNYM SZKOLENIU, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro w dniu 26 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00–14.00

Uprzejmie informujemy, iż jest to powtórzenie wykładu, który odbył się w dniu 16 lutego 2016 r.

Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.
Warsztat adresowany jest do radców prawnych. Spotkanie pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności. Celem warsztatów będzie przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi. Tzw. postępowania formularzowe pozwalają na obniżenie kosztów wykonywania postępowania oraz przyczyniają się do standaryzacji przeprowadzanych procedur.

Program szkolenia :

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 11.45 – CZĘŚĆ I

11.45 – 12.00 – przerwa

12.00 – 14.00 – CZĘŚĆ II

Tematyka szkolenia :

1. Transgraniczne postępowanie sądowe:

a. Europejski nakaz zapłaty „European Order for Payment (EPO)”
b. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – „Small claims procedure” (nowelizacja)
c. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym „European Account Preservation Order (EAPO)”

2. E-wymiar sprawiedliwości:

a. Portal e-Justice
b. Europejskie postępowanie nakazowe, czy jest możliwa jego elektronizacja?

3. Praktyczne aspekty transgranicznej windykacji sądowej i pozasądowej

a. Doświadczenia z zakresu transgranicznych postępowań sądowych
b. Jurysdykcja
c. Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
d. Wykonywanie transgranicznych tytułów egzekucyjnych

Więcej informacji o warsztacie znajduje się w ulotce dostępnej pod artykułem.

Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo 10 pkt.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: http://szkolenia.oirp.waw.pl/

W związku z nieodpłatnym charakterem warsztatów uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: