ERA – materiały szkoleniowe programu nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej

W imieniu Komisji Zagranicznej KRRP informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA, będąca organizatorem międzynarodowego programu edukacyjnego nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej, udostępniła w sieci materiały szkoleniowe z tego kursu. Wszystkie można pobrać nieodpłatnie na stronie organizacji.

Program miał formę seminariów organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego ERA we współpracy z Europejską Fundacją Prawników ELF oraz instytucjami współpracującymi: Izbą Ateńską (Athens Bar), Radą Adwokatury Irlandii (Bar Council of Ireland), Radą Generalną Adwokatury w Hiszpanii (Consejo General de la Abogacia Espanola – General Council of Spanish Lawyers), Szkołą Prawników we Francji (Lawyers’s School – Haute Ecole des Avocats Conseil, France), Regionalną Szkołą Prawników we Francji (Regional Lawyers’ School – Ecole Regionale des Avocats du Grand Est, France) oraz Krajową Izbą Radców Prawnych.

Celem seminariów było przeszkolenie uczestników z zakresu postępowań przed organami UE. Seminaria miały dwudniowy charakter – pierwszy dzień szkoleniowy realizowany był w Trewirze (Niemcy), natomiast drugi dzień szkoleniowy przebiegał w Luksemburgu i miał formę wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są m.in. na stronie KIRP pod tym linkiem.

Dzięki uprzejmości organizatorów Akademii Prawa Europejskiego ERA udostępniamy poniżej komplet linków do materiałów edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji ww. seminariów. Treści dostępne są w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej Akademii Prawa Europejskiego ERA.

DOKUMENTY Z SEMINARIÓW ORAZ PODCASTY