English Law Programme w OIRP

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 100-godzinny program szkoleniowy z zakresu prawa angielskiego. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim przez wybitnych profesorów wydziałów prawa brytyjskich uczelni.

Za udział w kursie uczestnik może uzyskać w sumie 200 pkt. szkoleniowych.

Program obejmuje 10 podstawowych zagadnień prawa angielskiego i został specjalnie przygotowany dla radców prawnych OIRP w Warszawie. Program będzie trwał od października 2015 do kwietnia 2016 r. Zajęcia będą odbywały się w piątki i soboty, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (parter).

Maksymalna liczba uczestników programu – 49 osób

The English Law Programme consists of 10 modules on the basics of the English law. Each module consists of 10 hours of lectures. The Legal skills and an introduction to legal methodologies and research module will be delivered in a form of workshops.

Lp. Data wykładu Nazwa wykładu
1 2–3 października 2015 Introduction to English Legal System
2 23–24 października 2015 Legal skills and an introduction to legal methodologies and research
3 20–21 listopada 2015 Constitutional law and administrative law
4 27–28 listopada 2015 Property law and land law
5 11–12 grudnia 2015 Contract law
6 29–30 stycznia 2016 Equity and trust law
7 19–20 lutego 2016 Torts
8 4–5 marca 2016 Labour law
9 8–9 kwietnia 2016 Company Law
10 22–23 kwietnia 2016 Intelectual Property Law

General schedule of lectures:
Fridays: 5.30 pm – 9 pm
Saturdays: 10.00 am – 3.15 pm

Several lectures will be folowed by 10 hours of workshops for a group of up to 18 participants.
The workshops will be additionally paid.

General schedule of workshops:
Monday: 17-30–20.50
Tuesday: 15.45–20.50

The Programme is open to all participants with sufficient general English language skills. It may be most beneficial for lawyers that would like to expand their international practice on the basis of English law and the institutions in the UK.
Legal advisors from the Warsaw Bar have a privilege of priority enrollment to the Programme.

Opłaty:
Lectures (10 modules/100 hours)
1999 zł netto – dla radców prawnych z OIRP w Warszawie
4200 zł netto – dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie
8999 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
 – jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Workshops – optional (1 module/10 hours)
390 zł netto – dla radców prawnych z OIRP w Warszawie
790 zł netto – dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie
1590 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
  – jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz tytuł kursu English Law Programme
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: