English Law Programme (primary) – edycja 2016/2017

OIRP w Warszawie zaprasza na 100-godzinny program szkoleniowy z zakresu prawa angielskiego prowadzony przez profesorów wydziałów prawa brytyjskich uczelni. Program obejmuje 9 podstawowych zagadnień prawa angielskiego i został specjalnie przygotowany dla radców prawnych OIRP w Warszawie. Jest to powtórka wysoko ocenianego przez uczestników programu prawa angielskiego z roku 2015/2016.

UWAGA ! W obecnej chwili przyjmujemy zapisy tylko na listę rezerwową.

Program będzie trwał od października 2016 do maja 2017 r. Zajęcia będą odbywały się przede wszystkim w piątki i soboty w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Maksymalna liczba uczestników programu – 49 osób

The English Law Programme consists of 10 modules on the basics of the English law. Each module consists of 10 hours of lectures.

L.p. Nazwa wykładu
1. Introduction to English Legal System
2. Legal skills
3. Equity and trust law
4. Property law and land law
5. Administrative law
6. Torts
7. Contract law – part 1
8. Contract law – part 2
9. Company Law
10. Labour law

General schedule of lectures:
Fridays: 5.30 pm – 9 pm
Saturdays: 10.00 am – 3.15 pm

The Programme is open to all participants with sufficient general English language skills. It may be most beneficial for lawyers that would like to expand their international practice on the basis of English law and the institutions in the UK.

Legal advisors from the Warsaw Bar have a privilege of priority enrollment to the Programme.

Opłaty:
Lectures (10 modules/100 hours)
1999,-zł netto – dla radców prawnych z OIRP w Warszawie
4200,-zł netto – dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie
8999,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
  – jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

+ ok. 500 zł na książki, które będą niezbędne dla pełnego wykorzystania kursu do podstawowych przedmiotów takich jak:
1. English Legal System
2. Equity and Trust Law
3. Contract Law
4. Land Law
5. Company law

Zgłoszenia
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz tytuł kursu  English Law Programme
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.
Rezygnacja z udziału w trakcie trwania kursu lub nieobecność na wykładach bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia 100 % kosztów udziału (za 10 wykładów)

Certyfikaty
Po zakończeniu kursu, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty w j. angielskim potwierdzające udział w kursie. W aneksie do certyfikatu będzie się znajdować informacja o liczbie godzin, w której uczestniczyła dana osoba.
Za udział w tym szkoleniu mogą Państwo otrzymać maksymalnie 200 pkt.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Zając – tel. 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, tel. 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: