English contract law in practice

English contract law in practice

Haward Soper –  a Contract and Legal specialist with over 30 years experience in industry from shipyard to fabrication yard , from HQ to construction site, from gas turbine factory to project office, in many different countries and in commercial, contracts, legal, contract management discipline (sales and procurement), and procurement roles. He worked on a global level for many years, in diverse, global multicultural teams, working to create simple standardised suites of contract conditions and compliance and approval processes systems , fit for purpose and accessible to all. Now he prepares a PhD thesis at the Leicester University based on his contractual expertise.

CONFERENCE PROGRAMME:

April 24, 2017 (Monday)

830-900       –  RECEPTION

900-1030       Contract Formation/Negotiation

 • Offer, acceptance, consideration, modification of contract, variation clauses.

1030-1100        –  COFFEE BREAK

1100-1230         Interpretation of contracts

 • Interpretation, express terms, filling the gaps, contextual interpretation.

1230-1330        –  LUNCH

1330-1500     Breach of contract and remedies

 • Conditions, warranties and innominate terms,

1500-1530        –  COFFEE BREAK

1530-1700     A role play

 • One hour role play,
 • 30 minutes discussion in open session

April 25, 2017 (Tuesday)

830-900       –  RECEPTION

900-1030       Duty to cooperate

 • Dispute Resolution,
 • The limited role of good faith,
 • Obligations to communicate, inform and warn,
 • Courts, Arbitration, Adjudication, Certifiers.

1030-1100        –  COFFEE BREAK

1100-1230         Delivery obligations

 • Extension of time, force majeure/frustration, boilerplate clauses.
 • INCOTERMS, transfer of title/risk, suspension.

1230-1330        –  LUNCH

1330-1500     Liability, damages, defects

 • The rule in Hadley v Baxendale and its modern meaning,
 • Remoteness of loss,
 • Rights to fix defects. Indemnities.

1500-1530        –  COFFEE BREAK

1530-1700     Liability

 • Limiting liability; the importance of getting the words right
 • Consequential loss, liquidated damages, penalties, overall limit of liability.
 • Illustrated with cases words and boilerplate clauses

UWAGA:

Poziom szkolenia – Intermediate. Participants have basic knowledge of English Contract Law and its language.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 32 pkt.

Opłaty: Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

590 zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

1032 zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

2360 zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie  www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia międzynarodowe” lub bezpośrednio pod adresem https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, a następnie odesłana na adres doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl wraz z potwierdzeniem przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 24-25-04-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
UWAGA!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mailowym:doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: