English Company Law – szkolenie 8–9 i 11–12 kwietnia 2016 r. – zapisy na listę rezerwową

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w SZKOLENIU Z PRAWA ANGIELSKIEGO, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, sala nr 6 (parter) w dniach: 8–9 i 11–12 kwietnia 2016 r.

Szkolenie z zakresu prawa angielskiego poprowadzi Eva Zofia Lomnicka – Professor of Law at King’s College London School of Law.

Język szkolenia: angielski !

Zakres szkolenia:

The facilitative nature Anglo-American corporate law; sources of corporate law. Different categories of company, their creation and constitutions (but focus on ‘company limited by shares’ (public (‘plc’) and private (‘Ltd’)) The relationship between ‘owners’ (shareholders) and ‘managers’ (board of directors) and their respective roles. Directors’ duties and their enforcement (response to ‘agency cost’). Protection of minority shareholders (response to ‘oppression risk’). Transacting with the company (response to ‘transaction risk’). Corporate finance: share capital and loan capital. Winding-up

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8th April – Friday 9th April – Saturday 11th April – Monday 12thApril – Tuesday

530 pm         – opening

530-700 pm – lecture 1

700-720 pm – break

720-900 pm – lecture 2

1000 pm      – closing

1000 am          – opening

1000-1130 am – lecture 3

1130-1145 am – break

1145-115 pm   – lecture 4

115-145 pm      – lunch break

145-315 pm     – lecture 5

315 pm             – closing

530 pm         – opening

530-700 pm – workshop 1

700-710 pm – break

710-850 pm – workshop 2

850 pm         – closing

345 pm        – opening

345-515 pm – workshop 1

515-530 pm – break

530-700 pm – workshop 2

700-710 pm – break

710-850 pm – workshop 3

850 pm        – closing

Liczba godzin szkoleniowych: 20

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt.

Opłaty:
589,-zł netto – dla radców prawnych z OIRP w Warszawie
789,-zł netto – dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie
2.000,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

na karcie zgłoszenia przyjmujemy na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Karta zgłoszenia do pobrania pod artykułem.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia Company Law – 8-12.04.2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowych informacji udzielają:
Paulina Zając, tel. tel. 22 862 41 69 (–71) wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, tel. 22 862 41 69 (–71) wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: