Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Warszawie w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje na stanowisko prawnika / aplikanta I-II roku aplikacji radcowskiej do stałej współpracy z Kancelarią.

Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Warszawie w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje na stanowisko prawnika / aplikanta I-II roku aplikacji radcowskiej do stałej współpracy z Kancelarią.

 

Prawnik / Aplikant I-II roku

 

Radcowski

 

Zakres zadań:

 

 

 • udział w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości – sporządzenie projektów umów, aktów notarialnych, tworzenie struktury transakcji, kontakt z notariuszem,
 • sporządzenie projektów umów związanych ze nieruchomościami, w tym: umów ustanowienia służebności, umów najmu i dzierżawy nieruchomości, porozumień dobrosąsiedzkich oraz porozumień między podmiotami prywatnymi a zarządcami nieruchomości publicznych,
 • udział w badaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentacji postępowań wieczystoksięgowych,
 • sporządzanie pism, w tym pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • bezpośrednia obsługa Klienta (udzielanie odpowiedzi na pytania prawne Klientów Kancelarii).

 

Wymagania:

 

 

 • biegła znajomość prawa cywilnego z naciskiem na prawo kontraktów i prawo nieruchomości,
 • znajomość przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, ochronie zabytków, ochronie środowiska, ogólnym postepowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • staranność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań (przywiązywanie wagi do szczegółów),
 • samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dobra organizacja pracy, w tym powtarzalnych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

 

Oferujemy:

 

 

 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji oraz powierzonego zakresu obowiązków,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • pracę przy komputerze w pomieszczeniu wieloosobowym.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECh&W Kancelaria Prawna Sp. k.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@echw.pl.

 

Udostępnij na: