Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Warszawie, poszukuje prawnika / aplikanta I roku aplikacji radcowskiej do stałej współpracy z Kancelarią.

Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Warszawie, poszukuje prawnika / aplikanta I roku aplikacji radcowskiej  do stałej współpracy z Kancelarią.

 

Prawnik / Aplikant I roku

 

Radcowski

 

Zakres zadań:

 

 

 • sporządzanie pism i analiz, w tym pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • wsparcie zespołu prawników w realizacji zadań,
 • udział w badaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • przeglądy orzecznictwa i doktryny,
 • kontakt z urzędami i reprezentacja Klientów Kancelarii w przed organami administracji,
 • bezpośrednia obsługa Klienta (udzielanie odpowiedzi na pytania prawne Klientów Kancelarii).

 

Wymagania:

 

 

 • biegła znajomość przepisów o ogólnym postepowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Kodeks postępowania administracyjnego oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi),
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • staranność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań (przywiązywanie wagi do szczegółów),
 • samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dobra organizacja pracy, w tym powtarzalnych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

 

Oferujemy:

 

 

 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji oraz powierzonego zakresu obowiązków,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • pracę przy komputerze w pomieszczeniu wieloosobowym.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECh&W Kancelaria Prawna Sp. k.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@echw.pl.

 

Udostępnij na: