Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych – seminarium 04.09.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu CEDUR zaprasza na seminarium pt.: „Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych”.

Seminarium skierowane jest do sędziów orzekających w sprawach cywilnych, komorników, radców prawnych oraz adwokatów.

Celem seminarium jest przedstawienie przebiegu egzekucji ze zdematerializowanych instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonywanych przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze, omówienie skutków i granic zajęcia instrumentów również w kontekście regulacji materialnoprawnych z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, a także wyjaśnienie trudności dotyczących stosowania przepisów o egzekucji z instrumentów finansowych w związku z przepisami prawa rynku kapitałowego.

Spotkanie odbędzie się 4 września 2014 r. (w godz. 10:00–16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1, w Warszawie (vis-a-vis Hotelu Gromada).

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresemwww.knf.gov.pl, aż do wyczerpania miejsc, lecz nie później niż do 8 sierpnia 2014 roku. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane 19 sierpnia 2014 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Udostępnij na: