Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2017

W sobotę, 30 września, na terenie całej Polski odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą. W Warszawie w tym roku do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 1168 osób.

Egzamin rozpoczął się o godz. 11.00 w warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego. Zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości powołano pięć Komisji Egzaminacyjnych.

Zdający mieli do rozwiązania test składający się ze 150 pytań, a czas na ich rozwiązanie wynosił 150 minut.

W Izbie warszawskiej pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 614 osób, tj. 52,6% przystępujących do egzaminu. Dla porównania w ubiegłym roku na aplikację radcowską w OIRP w Warszawie dostało się 40,7% zdających.

Z wynikami można się zapoznać po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w systemie EWNAR lub na stronie ewnar.pl w zakładce „Aktualności” dla OIRP w Warszawie (według wylosowanego nr kodu). Wyniki są również dostępne w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8, parter (według wylosowanego nr kodu).