Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2016

W sobotę, 24 września na terenie całej Polski odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą. W Warszawie w tym roku do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 1116 osób.

Egzamin rozpoczął się o godz. 11.00 w warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego. Zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości powołano pięć Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Warszawie. Zdający mieli do rozwiązania test składający się ze 150 pytań, a czas na ich rozwiązanie wynosił 150 minut.
W tym roku zmianie uległy przepisy dotyczące czasu na rozwiązanie zadań dla osób niepełnosprawnych. W przypadku egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych został wydłużony o połowę.
Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone we wtorek, 27 września br.

Udostępnij na: