● E-usługi w pracy prawnika – międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu

W dniach 21–22 kwietnia 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Legal Innovation”, którą zorganizowali: OIRP we Wrocławiu we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką, Sądem Apelacyjny we Wrocławiu, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konferencją objęła Federacja Adwokatur Europejskich (FBE).

Podczas dwudniowej konferencji uznani specjaliści – naukowcy i praktycy prawa – z Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej przedstawili łącznie kilkadziesiąt referatów z zakresu prawa nowych technologii oraz wykorzystania e-usług w pracy prawnika. Szczególnie dyskutowano kwestie związane m.in. z nowymi technologiami w postępowaniu sądowym, wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy spraw w kancelariach, elektronicznym doręczaniem korespondencji, a także ochroną danych osobowych w przestrzeni wirtualnej oraz funkcjonowaniem elektronicznych biur podawczych w Europie.

W trakcie konferencji wykłady poprowadzili m.in. r.pr. Maciej Bobrowicz – Prezes KRRP,  dr Wojciech Wiewiórkowski – zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także akademicy i przedstawiciele izb prawniczych z zagranicy, m.in. prof. dr hab. Vytautas Nekrosius (Uniwersytet Wileński), prof. Heidi Salaets (Uniwersytet w Leuven), prof. Andreas Wiebe (Uniwersytet w Getyndze), adw. Dr. Christoph Munz (Niemcy), adw. Francesco Tregnaghi (Włochy), adw. Ignacio Delgado Gonzales (Hiszpania), adw. Monique Stengel (Francja) i adw. Diana Andrasoni (Rumunia).

Konferencję otworzyli Dziekan OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, Dziekan ORA we Wrocławiu Andrzej Grabiński, prezydent Federacji Adwokatur Europejskich – Yves Oschinsky, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z zagranicą Izabela Konopacka, a także prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (SA Wrocław i CBKE), który również zamknął wydarzenie.

Podczas konferencji Izbę warszawską reprezentowali członkowie Komisji Zagranicznej: r.rp. Marta Jastrzębska, r.pr. Paulina Kolowca, r.pr. Sylwia Kołodziej, r.pr. Agnieszka Ciarkowska oraz członkowie Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego: r.pr. Michał Gajewski i r.pr. Anna Kępska.

Konferencyjna wymiana doświadczeń i wiedzy prawników z Polski oraz wybranych krajów UE z pewnością zaowocuje w praktyce stosowania prawa w dobie nowych technologii.

Udostępnij na: