Dziekan Rady OIRP w Warszawie w obronie godności radców prawnych – artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Już myślałem, że emocje związane z nadaniem radcom prawnym pełnych uprawnień w sprawach karnych to kwestia zamknięta. Jednak myliłem się. Sprawa ta w dalszym ciągu wydaje się rozgrzewać umysły niektórych działaczy środowiska adwokackiego. Otóż w pierwszej połowie października Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła uchwałę odnoszącą się do kwestii konstytucyjności przyznania radcom prawnym uprawnień do występowania w procesie karnym w charakterze obrońcy. (…) Zastanawiająca jest natomiast retoryka w niej zawarta.(…) Atak na radców prawnych to ślepa uliczka. Powoduje tylko, że polityczni przeciwnicy samorządów zawodów zaufania publicznego zacierają ręce i skrzętnie notują słowa, które wprost wypływają z tekstu takiej uchwały. Później obróci się to przeciwko nam wszystkim. Tego zapewne autorzy uchwały nie chcą. Mam przynajmniej taką nadzieję.”– pisze w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chrościk.

Cały artykuł dostępny tutaj.

Udostępnij na: