Dział Ewidencji Radców Prawnych – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu – Ewidencji radców prawnych i wykonywania zawodu wraz z danymi teleadresowymi.

EWIDENCJA RADCÓW PRAWNYCH

ul. Żytnia 15 lok. 8

Jolanta Lejza – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 120
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia pełnomocników z urzędu i kuratorów.

Elżbieta Lesiecka – Specjalista ds. ewidencji radców prawnych

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 127
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: lesiecka.e@oirpwarszawa.pl

 • Przyjmowanie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach.
 • Wydawanie legitymacji radców prawnych.

Agnieszka Nowakowska – Specjalista ds. ewidencji radców prawnych

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 130
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: nowakowska.a@oirpwarszawa.pl

 • Przyjmowanie wniosków o wpis na listę radców prawnych i prawników zagranicznych, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych.
 • Przyjmowanie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach.
 • Wydawanie zaświadczeń o nadaniu uprawnień zawodowych („patentów”), zaświadczeń o wpisie.

Joanna Wilińska – Starszy referent ds. ewidencji radców prawnych
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 167
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: wilinska.j@oirpwarszawa.pl

 • Przyjmowanie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach.
 • Wydawanie legitymacji radców prawnych.

WYKONYWANIE ZAWODU

ul. Żytnia 18 lok. I

Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa Kostrzeńska

tel. 22 862 41 69 (-71) w. 114; 22 862 66 07
e-mail: kostrzenska.e@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowego Sądu Polubownego oraz Ośrodka Mediacji.

Hanna Fronczyk – Specjalista ds. wykonywania zawodu

tel.: 22 862 41 69 (-71) w. 132
e-mail: fronczyk.h@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego i sporów polubownych na podst. art. 39 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Sylwia Leśniak – Specjalista ds. wykonywania zawodu

tel. 22 862 41 69 (-71) w. 150
e-mail: lesniak.s@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego.

Sekretariat Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

 

Barbara Urbańska – Główny specjalista ds. wykonywania zawodu

tel. 22 862 41 69 (-71) w. 135; 22 862 66 07
e-mail: urbanska.b@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Zespołu Wizytatorów.

Magdalena Wojtasiewicz – Starszy referent

tel. 22 862 41 69 (-71)
e-mail: wojtasiewicz.m@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Anna Gabrysiak – Starszy referent

tel. 22 862 41 69 (-71) w. 152
e-mail: gabrysiak.a@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Udostępnij na: