Dział Doskonalenie zawodowe radców prawnych – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu – Doskonalenie zawodowe radców prawnych wraz z danymi teleadresowymi.

DOSKONALENIE ZAWODOWE RADCÓW PRAWNYCH

Marta Gardzińska
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 162
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
•    Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
•    Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego

Monika Janaszek
e-mail: janaszek.m@oirpwarszawa.pl wew. 116
•    Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
•    Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego

Udostępnij na: